Forholdet mellom Sverige og Norge i dag

Det er nå godt over 100 år siden unionen mellom Norge og Sverige ble oppløst og Norge fikk status som selvstendig land. Etter unionsoppløsningen gikk landene gjennom en kortere periode med spent stemning, men dette løste seg i løpet av de ti første årene etter at unionen var avsluttet.

Et nært og kjært forhold

I dag er forholdet mellom Norge og Sverige svært godt, og de diplomatiske forbindelsene er nære og godt fungerende. Det diplomatiske, bilaterale forholdet dekker nå så å si alle områder, og våre land har en god og solid politisk dialog. I tillegg utveksles offisielle besøk med jevne mellomrom, som for eksempel ved at Kongehusene besøker hverandre, eller med samarbeid mellom parlamentarikere og statsråder. De to landene samarbeider nå også nært på svært mange ulike felt både når det kommer til utveksling av erfaringer, samt opplæring og utvikling av personell.

Et viktig handelssamarbeid

Handelssamarbeidet mellom Norge og Sverige er kanskje sterkere enn hva det noensinne har vært tidligere, og utviklingen her har vært jevn og positiv i nyere tid. Norge har ingen viktigere handelspartner enn Sverige, og det samme gjelder for Sverige. I tillegg til dette foregår det en omfattende handel mellom våre to land over grensene, sammen med en viktig og omfattende utveksling av arbeidskraft. Per i dag anslås det at i nærheten av 80 000 svenske statsborgere jobber i Norge.

Kultur, utdanning og forskning

I tillegg til handel samarbeider Norge og Sverige også mye innenfor kultur, noe som ikke er spesielt rart ettersom de to landene har svært mye felles historie og bakgrunn. Her kan det nevnes eldre historie helt tilbake til vikingtiden, men også samiske tradisjoner og kultur som krysser landegrensene. Utdanning og forskning er to andre viktige områder hvor Sverige og Norge har omfattende utveksling. Dette inkluderer i tillegg viktige sosialpolitiske forskningsområder som for eksempel energi, klima og miljø, samt helse, forvaltningspolitikk og ikke minst migrasjonsspørsmål. Der hvor Norge og Sverige en gang stod kraftig mot hverandre i militær sammenheng, har landene nå et tett og veletablert forsvarssamarbeid som kraftig gagner begge land. Dette forsvaret har blitt både bredere og dypere etter den kalde krigen, til tross for at landene fører ulik sikkerhetspolitikk. Et nyere fokusområde for samarbeidet er spørsmål som omhandler Arktis og de utfordringer og muligheter begge landene møter i nordområdene. Her er Norge sett på som en ressurs med inngående kunnskap om disse områdene og forvaltningen av dem.

Ambassadenes arbeidsområder

Per i dag har Norge naturligvis en ambassade i Sverige, og svenskene har en ambassade her hos oss. Gjennom ambassaden rapporteres det bredt om aktuell svensk politikk, og det gis mye oppmerksomhet til spørsmål som omhandler Skandinavias forhold til EU og Europa, samt viktige forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål som angår begge land. Kulturutvikling og utveksling er også viktige fokuspunkter for ambassadene i begge land.

Har du hørt den om svensken som …

For den gjengse nordmann og svenske er de to landene nærmest bestevenner, i den forstand at det er enkelt å besøke hverandre samtidig som man har en godmodig og kameratslig erting og vitsing oss i mellom. I Sverige forteller man norskevitser, mens man her i Norge forteller svenskevitser. Det er også verdt å nevne rivalisering i sport og i kulturelle konkurranser som for eksempel Melodi Grand Prix. Her er nordmenn og svensker seriøse rivaler og det går prestisje i å være den som slår ut en deltaker eller et lag fra den andre nasjonen. Dette er dog en relativt vennlig form for rivalisering, og man ser stadig vekk at idrettsutøvere og kulturpersonligheter samarbeider godt over landegrensene.


Privacy Policy